Please wait, content is loading

[PDF] Hơn 200 cuốn sách cho dân UI/UX

Em có khoảng 200 đầu sách miễn phí cho dân UI/UX. Đã soạn và chia thành từng folder riêng. Mời ae tải về nghiên cứu thêm lúc rảnh, update kiến thức cần thiết nhé.

ui-ux-book-2024

Tải ngay bộ sách khủng này


Tham gia cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
[PDF] 99 cách tối ưu trải nghiệm website
NEXT
UI/UX Designer cần có những kỹ năng gì trong 2024