Please wait, content is loading

Adobe XD bài 11 – Hướng dẫn preview thiết kế và ghi lại

Chúc các bạn xem video vui vẻ, xem thêm các video tiếp theo tại đây nhé,


Cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
Adobe XD bài 10 – Hướng dẫn tạo Prototypes dễ dàng
NEXT
Adobe XD bài 12 – Share thiết kế của bạn bằng tạo link online