Please wait, content is loading

Adobe XD bài 2 – Không gian làm việc và các thao tác cơ bản

Chúc các bạn học hiệu quả. Xem thêm các video tiếp theo tại đây nhé


Cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
Adobe XD bài 1 – Điểm vượt trội của trong thiết kế UI/UX
NEXT
Adobe XD bài 3 – Cách học Adobe XD hiệu quả