Please wait, content is loading

Adobe XD bài 7 – Sử dụng Mask và Drag Image hiệu quả

Chúc các bạn học hiệu quả. Xem thêm các video tiếp theo tại đây nhé,


Cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
Adobe XD bài 6 – Sử dụng và kiểm soát Pen Tool
NEXT
Adobe XD bài 8 – Tăng tốc với tính năng Repeat Grid