Please wait, content is loading

[PDF] Don’t Make Me Think Tiếng Việt

Don’t make me think 2014

Dịch & biên tập năm 2020 bởi:

Kiều Bảo Duy – UI/UX Designer Sun*, Inc.

Như các bạn đã biết, Don’t Make Me Think là một trong những cuốn sách mà UX Designer cần bỏ túi, tức là UX Designer nào cũng nên đọc ít nhất 1 lần cuốn này.

Tạm dịch sang Tiếng Việt thì cuốn này có tên “Đừng bắt tôi phải suy nghĩ”, khi thiết kế sản phẩm, người thiết kế (Product Designer, UI/UX Designer) hãy thiết kế những sản phẩm thân thiện, dễ dùng, đừng bắt người dùng phải suy nghĩ và học cách sử dụng một sản phẩm phức tạp. Hãy trao quyền cho người dùng.


Tham gia cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
[Tóm tắt] Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm – Chương 5
NEXT
[Figma] Simple Design System Free Download

Tam at 12:48, 05/07/2024 - Reply

Comment

LTS Software at 13:12, 05/07/2024 - Reply

Hi Tam, có button tải sách, bạn click để tải sách vè nhé.