Please wait, content is loading

Adobe XD bài 4 – Tải và sử dụng KIT có sẵn trong thiết kế UI

Chúc các bạn học hiệu quả. Xem thêm các video tiếp theo tại đây nhé,


Cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
Adobe XD bài 3 – Cách học Adobe XD hiệu quả
NEXT
Adobe XD bài 5 – Bắt đầu thiết kế với Artboard