Please wait, content is loading

Adobe XD bài 5 – Bắt đầu thiết kế với Artboard

Chúc các bạn học hiệu quả. Xem thêm các video tiếp theo tại đây nhé,


Cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
Adobe XD bài 4 – Tải và sử dụng KIT có sẵn trong thiết kế UI
NEXT
Adobe XD bài 6 – Sử dụng và kiểm soát Pen Tool