Please wait, content is loading

Grid thiết kế giao diện Mobile App phổ biến nhất

Hi ACE,
Lại là Series chia sẻ TIPS, TRICKS tối ưu cho công việc. Bài trước mình đã share grid khi mà mình phải thiết kế Mul-ti App 360x780dp (Thiết kế cả IOS, Android chung 1 bộ). ACE có thể xem và tải lại tại đây. Còn thiết kế cho IOS với kích thước màn hình thiết kế 375x812px, ACE tải link bên dưới nhé.

Grid thiết kế mobile app

Bài này mình chia sẻ cho ACE grid mà thường xuyên sử dụng, được nhiều người sử dụng trong thiết kế giao diện ứng dụng nhất. Đó là grid 375x812px. Mình này dùng grid này thiết kế mobile app cho các dự án lớn, nhỏ, cũng như thiết kế website responsive.

Layout-Margins-ios-app-1

Mình đã dựng bộ grid cơ bản cho iPhoneX/XS/13mini để ACE sử dụng nếu cần. Với định dạng là Figma do tớ thực hiện. ACE có thể tải về lưu lại để sử dụng.

Tham khảo thêm Grid cho thiết kế giao diện app multi-platfrom 360x780px

Lưới thiết kế app cho UI/UX Designer

Trong bài viết này, mình muốn chia sẻ với bạn hệ thống lưới có thể sẽ hữu ích với bạn khi xây dựng lưới trong thiết kế giao diện cho ứng dụng (Mobile App Design). Và đây chỉ là kinh nghiệm của mình thôi, không phải là kiến thức chuẩn mà các bạn bắt buộc phải sử dụng khi thiết kế giao diện app nhé.


Cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
Grid cho thiết kế giao diện app multi-platfrom
NEXT
Các kích thước màn hình trong thiết kế UI