Please wait, content is loading

[PDF] Tải xuống sách Hooked Tiếng Việt 28 trang

Bao gồm 28 trang

Hooked-tieng-viet-1
Hooked-tieng-viet-2
Hooked-tieng-viet-3
Hooked-tieng-viet-4

Dẫn dắt người dùng giải thích bí mật đằng sau thiết kế của nhiều sản phẩm và dịch vụ định hình thói quen thành công mà chúng ta vẫn sử dụng hằng ngày. Dù không thể bao quát mọi khía cạnh do các công trình học thuật về chủ đề này rất nhiều, nhưng cuốn sách sẽ cung cấp một công cụ thực hành hiệu quả cho các bạn – những nhà sáng tạo và doanh nhân đang nhắm tới việc xây dựng các thói quen vì mục đích tốt đẹp.

Ai nên đọc cuốn sách này?

– Những ai muốn nắm được quá trình hình thành thói quen;

– Những ai muốn thiết kế một sản phẩm mang lại thành công lớn hay cải thiện những thứ sẵn có;

– Những ai muốn hiểu rõ cách thức vài sản phẩm lợi dụng xu hướng của chúng ta để tạo lập thói quen.

Nguồn: Hoàng Phạm. Tải Hooked PDF Tiếng Việt miễn phí


Tham gia cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
[Figma] Vietnam Bank & Mobile Wallet Logos
NEXT
Giá thiết kế app mobile của LTS