Please wait, content is loading

[Figma] Vietnam Bank & Mobile Wallet Logos

Mình có tự tổng hợp được một file Figma gồm các logo Ngân hàng & Ví điện tử tại thị trường Việt Nam muốn chia sẻ tới mọi người. Hy vọng có thể giúp ích được các dự án thiết kế có liên quan, đặc biệt là E-commerce & Fintech 😀

Hiện tại có khoảng hơn 80 logo được set thành hơn 240 components. Welcome mọi ý kiến góp ý để file có thể được update thêm trong tương lai.

By: Nguyễn Vũ Ân


Tham gia cộng đồng tự học UI/UX: Facebook.com/groups/tuhoc.uiux

PREV
[PDF] Phác thảo wireframe với mẫu trên giấy
NEXT
[PDF] Tải xuống sách Hooked Tiếng Việt 28 trang